Calendari escolar

 

Els alumnes de segon cicle d’educació infantil, educació primària i educació especial dels centres públics, privats i privats concertats inicien les activitats lectives el dia 10 de setembre de 2020 i les finalitzen el dia 22 de juny de 2021, amb un total de 176 dies lectius.

Durant el curs escolar 2020-2021, tenen la consideració de períodes de vacances:

 • Nadal: del 23 de desembre de 2020 al 7 de gener de 2021, ambdós inclosos.
 • Pasqua: del 1 a l’11 d’abril de 2021, ambdós inclosos.

Calendari escolar 20-21

Dies festius

Tenen la consideració de dies festius:

 • Dia 12 d’octubre de 2020 (Festa Nacional)
 • Dia 7 de desembre de 2020 (Dia de la Constitució)
 • Dia 8 de desembre de 2020 (Dia de la Immaculada)
 • Dia 1 de març de 2021 (Dia de les Illes Balears)
 • Dia 1 de maig de 2021 (Festa del Treball)

Té la consideració de dia no lectiu:

 • Dia 26 de febrer de 2021 (Festa Escolar Unificada)

Els dies festius triats pel Consell Escolar Municipal són els següents:

 • 2 de novembre de 2020
 • 25 de febrer de 2021
 • 2 de març de 2021
 • 3 de maig de 2021

Entrega de notes

 • 1r trimestre dia 18 de desembre 2020. Es publicaran al GESTIB.
 • 2n trimestre dia 26 de març 2021. Es publicaran al GESTIB .
 • 3r trimestre dia 25 de juny de 2021. S’ha de reservar cita amb el tutor/a. *

* En cas que el pare o la mare no pugui venir a cercar les notes en aquesta data pot autoritzar una altra persona major d’edat a fer-ho mitjançant aquest document: Autorització recollida notes