Calendari escolar

 

Els alumnes de segon cicle d’educació infantil, educació primària i educació especial dels centres públics, privats i privats concertats inicien les activitats lectives el dia 11 de setembre de 2019 i les finalitzen el dia 19 de juny de 2020, amb un total de 176 dies lectius.

Durant el curs escolar 2019-20120, tenen la consideració de períodes de vacances:

 • Nadal: del 23 de desembre de 2019 al 7 de gener de 2020, ambdós inclosos.
 • Pasqua: del 9 d’abril al 19 d’abril de 2019, ambdós inclosos.

Calendari escolar 19-20

Dies festius

Tenen la consideració de dies festius:

 • Dia 12 d’octubre de 2019 (Festa Nacional)
 • Dia 1 de novembre de 2019 (Tots Sants)
 • Dia 6 de desembre de 2019 (Dia de la Constitució)
 • Dia 1 de març de 2020 (Dia de les Illes Balears)
 • Dia 1 de maig de 2020 (Festa del Treball)

Té la consideració de dia no lectiu:

 • Dia 28 de febrer de 2019 (Festa Escolar Unificada)

Els dies festius triats pel Consell Escolar Municipal són els següents:

 • 04 de novembre de 2019
 • 17 de gener de 2020
 • 02 de març de 2020
 • 03 de març de 2020