Calendari escolar

Els alumnes de segon cicle d’educació infantil, educació primària i educació especial dels centres públics, privats i privats concertats inicien les activitats lectives el dia 12 de setembre de 2022 i les finalitzen el dia 23 de juny de 2023, amb un total de 176 dies lectius.

Durant el curs escolar 2022-2023, tenen la consideració de períodes de vacances:

 • Nadal: del 23 de desembre de 2022 al 8 de gener de 2023, ambdós inclosos.
 • Pasqua: del 6 al 16 d’abril de 2023, ambdós inclosos.

Calendari escolar 22-23

Dies festius

Tenen la consideració de dies festius:

 • Dia 12 d’octubre de 2022 (Festa Nacional)
 • Dia 1 de novembre de 2022 (Tots Sants)
 • Dia 6 de desembre de 2022 (Dia de la Constitució)
 • Dia 8 de desembre de 2022 (Dia de la Immaculada)
 • Dia 1 de març de 2023 (Dia de les Illes Balears)

Té la consideració de dia no lectiu:

 • Dia 28 de febrer de 2023 (Festa Escolar Unificada)

Els dies festius triats pel Consell Escolar Municipal són els següents: (Informació disponible a inicis de setembre)

 • Dia 31 d’octubre de 2022
 • Dia  5 de desembre de 2022
 • Dia  17 de gener de 2023
 • Dia  27 de febrer de 2023

Entrega de notes (Informació disponible a inicis de setembre)

 • 1r trimestre dia 22 de desembre 2022. Es publicaran al GESTIB.
 • 2n trimestre dia 5 d’abril de 2023. Es publicaran al GESTIB .
 • 3r trimestre dia 28 de juny de 2023. S’ha de reservar cita amb el tutor/a. *

* En cas que el pare o la mare no pugui venir a cercar les notes en aquesta data pot autoritzar una altra persona major d’edat a fer-ho mitjançant aquest document: Autorització recollida notes