Cicle inicial 20/21

Grup/Aula

Tutor/a

1r EP A

Antònia Serra

1r EP B

Aina Vidal

1r EP C

Catalina Moyà

1r EP A

(CEIP Nou d’Alcúdia)

Juan Pedro Riera

1r EP B

(CEIP Nou d’Alcúdia)

Laura Sastre

2n EP A

Maria Albalat

2n EP B

Toni Socías

2n EP C

Marga Simó