Comunicació Centre / WhatsApp

Els mitjans de comunicació oficials del centre són la pàgina web i el sistema de missatgeria mitjançant llista de difusió de Whatsapp. Des del curs 17/18 s’han suprimit les circulars en paper per un estalvi en paper, fotocòpies i temps de distribució. Així la informació arriba d’una manera immediata a les famílies.

Recordau que per a rebre els missatges de Whatsapp de l’escola heu de tenir guardat als vostres contactes el número del mòbil de l’escola 669 62 22 56. De la resta ja ens ocupam nosaltres.

A més, durant el curs 20/21 de cada vegada es donarà més prioritat a utilitzar l’aplicatiu del Gestib per a comunicar-nos amb les famílies.