Comissió de Coordinació Pedagògica 19/20

Membres: Director, Cap d’Estudis, Orientació, coordinadors de cicle, coordinador de l’Equip de Suport, coordinador d’activitats complementàries.

Coordinadors 19/20

Infantil: Margalida Cifre

Cicle Inicial: Maria Albalat Llabrés

Cicle Superior: Juana Mari Sendín Rebassa

Orientació al centre: Maria Rosa Reynés Ramis

Equip de suport: Maria Antonia Bonnín

Coordinadora activitats complementàries: Margalida Gual Gayà

Tecnologies de la informació: Joan Manel García Serra

Representant al CEP: Ramon Àngel Quetgles Ramis