Comissió de Coordinació Pedagògica 22/23

Membres CCP 22/23

President: Ramon Àngel Quetgles Ramis

Cap d’estudis: Jesús Martínez Valladares

Infantil: Margalida Cifre Crespí

Cicle Inicial: Maria Albalat Llabrés

Cicle Mitjà: Toni Socías

Cicle Superior: Juana Mari Sendín Rebassa

Orientació al centre: Maria Porquer

Equip de suport: Maria Antònia Bonnín

Coordinadora activitats complementàries: Margalida Gual Gayà

Competències CCP