Comissió de Coordinació Pedagògica 18/19

Membres: Director, Cap d’estudis, representant de l’EOEP, coordinadors de cicle, coordinador de l’Equip de Suport, coordinador d’activitats complementàries.

Coordinadors 18/19

Infantil: Margalida Cifre

Cicle Inicial: Joan Manel García Serra

Cicle Superior: Juana Mari Sendín Rebassa

Equip de suport: Maria Antonia Bonnín

Coordinadora activitats complementàries: Margalida Gual Gayà

Tecnologies de la informació: Joan Manel García Serra

Representant al CEP: Ramon Àngel Quetgles Ramis