Comissió de Coordinació Pedagògica 19/20

Membres CCP 19/20

President: Ramon Àngel Quetgles Ramis

Cap d’estudis: Jesús Martínez Valladares

Infantil: Margalida Cifre Crespí

Cicle Inicial: Maria Albalat Llabrés

Cicle Superior: Juana Mari Sendín Rebassa

Orientació al centre: Maria Rosa Reynés Ramis

Equip de suport: Maria Antonia Bonnín

Coordinadora activitats complementàries: Margalida Gual Gayà

Competències CCP