Comissions de coordinació docent

Comissions de coordinació docent

Durant aquest curs només es constituiran les comissions que són prescriptives a les instruccions de principi de curs. La resta de temàtiques que durant altres cursos tractàvem a  diferents comissions es desenvoluparan als respectius cicles i CCP.

Comissions Objectiu principal Membres
Normalització lingüística Proposar iniciatives per fer al llarg del curs i informar a direcció del compliment del Projecte de Normalització Lingüística. Ramon Quetgles, Joana Payeras, Aina Vidal i Carolina Sebastià (C), 
Convivència i mediació Elaborar un informe anual del Pla, valorar possibles casos d’indisciplina i proposar iniciatives per fer al llarg del curs.  Ramon Quetgles, Jesús Martínez, Maria Rosa Reynés, Carme Chacón, Aina Vidal (C) i Carolina Sebastià, representant AMIPA i delegat d’aula.
Extraescolars Organitzar totes les sortides, viatges i acampades Margalida Gual
Coeducació Establir mecanismes, dispositius, recursos dirigits a promoure i a garantir la igualtat d’oportunitats i no discriminació per raons de sexe. Margalida Gual i Isabel Fiol
  • Responsable de pàgina web.

Administrador: Ramon Quetgles

  • Responsable TIC

Joan Manel García