Consell Escolar

Composició

President: Ramon Àngel Quetgles Ramis

Cap d’estudis: Jesús Martínez Valladares

Representants professors/es: (any elecció)

Gabriela Perelló (17/18)

Xisca Alzina (17/18

José Cuevas (19/20)

Aina Vidal (19/20)

Margalida Simó (19/20)

Representants pares/mares: (any elecció)

Anabel Martín (17/18)

Arslane Mostefa (17/18)

Juan Francisco García (19/20)

Benet Morell (19/20)

Representant AMIPA: Margarita Pons Serra

Representant Ajuntament: Antònia Cànaves

Secretària: Margalida Gual Gayà

Competències Consell Escolar

Normativa

Comissions del Consell Escolar:

                       Menjador

Director: Ramon Àngel Quetgles Ramis

Secratària: Margalida Gual Gayà

Representants alumnes: 

Representant pares: 

Representant empresa: Joana Salamanca Ferrer