Consell Escolar

Composició

President: Ramon Àngel Quetgles Ramis

Cap d’estudis: Malén Ferrer Fiol

Cap d’estudis Escola Nova: Jesús Martínez Valladares

Representants professors/es: (any elecció)

Carme Chacón (15/16)

Joana Payeras  (15/16)

Margalida Cifre (15/16)

Alberto Pérez (17/18)

Xisca Alzina (17/18)

Representants pares: (any elecció)

Gabriel Mesquida (15/16)

Margalida Ballester (15/16)

Anabel Martín (17/18)

Arslane Mostefa (17/18)

Representant AMIPA: Margarita Pons Serra

Representant Ajuntament: Bàrbara Rebassa

Secretària: Margalida Gual Gayà

Comissions del Consell Escolar:

                       Menjador

Director: Ramon Àngel Quetgles Ramis

Secratària: Margalida Gual Gayà

Representants alumnes: …………………….. i Júlia Mesquida Álvarez 6è B

Representant pares: Juan Francisco García Alcaraz

Representant empresa: Joana Salamanca Ferrer