Delegats d’aula curs 19/20

Curs

Delegat/ada

Subdelegat/ada

1r A EP

1r B EP

2n A EP

2n B EP

2n C EP

3r A EP

3r B EP

4t A EP

4t B EP

5è A EP

5è B EP

6è A EP

6è B EP