Equip de Suport 19/20

Especialista

Nom

PT

Maria Antònia Bonnin

PT

Isabel Fiol

PT

Marina Mestre

AL

Aina Vidal

AL 1/2

Margalida Crespí

EOEP

Maria Rosa Reynés

PTSC

Marta Moyà

ATE

Ma Antònia Albis

ATE

Miquel Jover