Escola Matinera 21/22

Nova normativa degut a la Covid 19

Per al bon desenvolupament de l’escola matinera caldrà atendre en tot moment les recomanacions i les indicacions de les autoritats sanitàries i educatives a més de tot allò estipulat en el Pla de contingència del nostre centre. Es prestarà especial atenció a agrupar l’alumnat segons els seus grups estables i en mantenir la distància de seguretat.  Es prioritzarà al màxim el desenvolupament d’activitats a l’aire lliure. Les monitores prendran la temperatura a tot l’alumnat abans d’accedir al recinte escolar.

Es prega que les famílies que hagin de ser usuàries habituals d’aquest servei es posin en contacte amb l’encarregada de la matinera perquè així es puguin organitzar.

Rossana Artuche. 645 31 77 63

S’establiran dos únics torns d’entrada: a les 7:30 i a les 8h del matí. L’accés a l’escola matinera es farà per la porta de fusta lateral devora la cuina.

El servei de matinera s’oferirà des del primer dia d’escola (dia 10 de setembre) fins al darrer (dia 22 de juny).

LA MASCARETA SERÀ D’ÚS OBLIGATORI EN TOT MOMENT.

Els alumnes s’incorporaran a les respectives aules segons el torn d’entrada del seu grup.

GRÀCIES A UNS AJUTS DE LA CONSELLERIA CAL

APLICAR UN DESCOMPTE DEL 50% A TOTES LES TARIFES

  • Aquest servei és ofert per l’AMIPA i té un cost de:

50 € mensuals socis AMIPA

65€ mensuals no socis  AMIPA

  • Per a dies esporàdics el preu és de:

4 € socis AMIPA

5 € no socis AMIPA

  • En cas de que quedin dos germans té un preu de:

80€ mensuals socis  AMIPA

100€ mensuals no socis AMIPA