Escola Matinera 21/22

Nova normativa degut a la Covid 19

Per al bon desenvolupament de l’escola matinera caldrà atendre en tot moment les recomanacions i les indicacions de les autoritats sanitàries i educatives a més de tot allò estipulat en el Pla de contingència del nostre centre. Es prestarà especial atenció a agrupar l’alumnat segons els seus grups estables i en mantenir la distància de seguretat.  Es prioritzarà al màxim el desenvolupament d’activitats a l’aire lliure. Les monitores prendran la temperatura a tot l’alumnat abans d’accedir al recinte escolar.

Es prega que les famílies que hagin de ser usuàries habituals d’aquest servei es posin en contacte amb l’encarregada de la matinera perquè així es puguin organitzar.

Rossana Artuche. 645 31 77 63

S’establiran dos únics torns d’entrada: a les 7:30 i a les 8h del matí. L’accés a l’escola matinera es farà per la barrera d’infantil.

LA MASCARETA SERÀ D’ÚS OBLIGATORI EN TOT MOMENT.

Els alumnes s’incorporaran a les respectives aules segons el torn d’entrada del seu grup.

Aquest servei és ofert per l’AMIPA i té un cost de:

35 € mensuals socis AMIPA

50€ mensuals no socis  AMIPA

Per a dies esporàdics el preu és de:

3 € socis AMIPA

4 € no socis AMIPA

Per a aquells alumnes que arribin ben d’hora a la matinera i no han tengut temps d’esmorzar a casa s’oferta un desdejuni saludable a 1,5€ de suc natural, llet amb cola cao o actimel + torrades amb melmelada, mantega o tomàtiga, galetes, o pa de llet.