Especialistes 19/20

Especialitat

Nom

Música

Joan Manel García

Música 1/2

Catalina Moragues

Anglès

Carolina Sebastià

Anglès

Maria Antònia Vargas

Anglès

Felip Crespí

E.F.

Jesús Martínez

E.F.

Jordi Picó

Religió

Marilén Buades