Extraescolars

Curs 18/19

ATENCIÓ: PER FALTA DE MATRÍCULA CAP ACTIVITAT ES PODRÀ DUR A TERME

Reunit el Consell Escolar en data 5 de setembre va acordar proposar les extraescolars que teniu en el document adjunt. Recordau que per a què una activitat es realitzi serà necessari un mínim de 10 alumnes inscrits. Els pagaments es faran per quadrimestres d’octubre a gener i de febrer a maig. Els fulls d’inscripció juntament amb el rebut de pagament bancari ho podeu lliurar a recepció del centre o bé al local 1 d’Stacia (Plaça Porta de Mallorca 1) ja que enguany és l’empresa triada per a què desenvolupi les disitintes activitats extraescolars proposades. Es recorda que les activitats són de dilluns a dijous de 16 a 17h i que no existeix cap altra activitat de guarda més enllà de les 17h. Totes les extraescolars començaran dia 1 d’octubre i acabaran dia 30 de maig.

Extraescolars 18-19

Podeu descarregar-vos els full d’inscripció o bé demanar-ne a recepció del centre.

Full d’inscripció extraescolars