Extraescolars

Curs 20/21

Reunit el Consell Escolar del centre en data 2 de setembre de 2020 aprova les extraescolars que es proposen per al curs 20-21.

En els enllaços d’abaix trobareu la proposta d’extraescolars per al curs 20-21 i el corresponent full d’inscripció. Recordau que per a què es puguin dur a terme les extraescolars és imprescindible un mínim de 10 alumnes apuntats. La proposta de les activitats extraescolars és de Stacia.

LA MASCARETA SERÀ D’ÚS OBLIGATORI EN TOT MOMENT

Proposta Extraescolars 20-21

Full Inscripció Extraescolars 20-21

El full d’inscripció degudament emplenat s’ha de fer arribar a l’escola o bé a les dependències d’Stacia.

Data límit d’entrega de les inscripcions fins a dia 25 de setembre.