Our Projects

One unread videomessage from abroad

_E.F.E.S Eco-Friendly Eco-Schools Project

quality label teacher Diploma que otorga el segell de qualitat europeu a la mestra Carolina Sebastià per a aquest Projecte