Programa d’Auxiliars de Conversa 19/20

El CEIP S’Hort des Fassers gaudirà durant el curs 19/20 de la participació d’un auxiliar de conversa nadiu durant 12 hores setmanals des de l’1 d’octubre fins al 31 de maig. L’auxiliar es diu …… i és de ……… . Acompanyarà el mestre d’Arts & Crafts i així tots els cursos de primària tendran una sessió amb ell.

Per a més informació sobre aquest programa clicau el següent enllaç