Programa d’Auxiliars de Conversa 20/21

El CEIP S’Hort des Fassers gaudirà durant el curs 20/21 de la participació d’un auxiliar de conversa nadiu durant 12 hores setmanals des de l’1 d’octubre fins al 31 de maig. L’auxiliar es diu …… i és de ……… . Acompanyarà la mestra d’anglès i així tots els cursos de primària tendran una sessió amb ell.

Per a més informació sobre aquest programa clicau el següent enllaç