Programacions d’Aula

La programació d’aula és un instrument organitzat en unitats seqüenciades on cada professor desenvolupa les programacions docents elaborades pels departaments didàctics (en el cas de l’educació secundària) o pels cicles
(en el cas de l’educació infantil i de l’educació primària) sota la coordinació del cap del departament o del coordinador de cicle.