Transport escolar 21/22

Nova normativa degut a la Covid 19

Per al bon desenvolupament del transport escolar caldrà atendre en tot moment les recomanacions i les indicacions de les autoritats sanitàries i educatives a més de tot allò estipulat en el Pla de contingència del nostre centre, en concret a l’annex 8

L’ÚS DE MASCARETA SERÀ OBLIGATORI PER A TOT L’ALUMNAT DURANT TOT EL TEMPS DEL SERVEI.

Full de sol·licitud (formulari)

Normes d’us, recorreguts, horaris i fulls d’autorització i sol·licitud de les 3 rutes de transport escolar del nostre centre. Curs 20/21.

Instruccions 2020-21 Transport Escolar (Conselleria)